Maciej GrünwaldMarcianna Borzk

Franciszek GrünwaldEl¿bieta ¯ocho³³a

Katarzyna Grünwald

r o d z i n a
rodzeñstwo:
Wincenty Grünwald
Franciszek Grünwald
Paulina Grünwald
Joanna Grünwald
Apolonia Grünwald
Bronis³awa Grünwald
Jadwiga Grünwald
Feliks Grünwald
Gertruda Grünwald
Bruno Grünwald
Aniela Grünwald
Katarzyna Grünwald
  • ur. 3.02.1890, Wiczlino


  • Generated by GreatFamily 2.2 update 2