Maciej GrünwaldMarcianna Borzk

Franciszek GrünwaldEl¿bieta ¯ocho³³a

Wincenty Grünwald

r o d z i n a
rodzeñstwo:
Franciszek Grünwald
Katarzyna Grünwald
Paulina Grünwald
Joanna Grünwald
Apolonia Grünwald
Bronis³awa Grünwald
Jadwiga Grünwald
Feliks Grünwald
Gertruda Grünwald
Bruno Grünwald
Aniela Grünwald
Wincenty Grünwald
  • ur. 6.01.1886, Gowino


  • Generated by GreatFamily 2.2 update 2