Antoni Grünwald

r o d z i n a
dzieci z:
Anna Kruza

dzieci:
Anna Grünwald
Magdalena Grünwald
Franciszek Grünwald
Józef Grünwald
Antoni Grünwald
Maciej Grünwald
Micha³ Grünwald
Antoni Grünwald
  • ur. oko³o 1779
  • œlub: 8.02.1813, Oksywie, z Anna Kruza
  • zm. 5.08.1831, Oksywie
  • wykszta³cenie/zawód/inne: rolnik (Bauer)


  • Generated by GreatFamily 2.2 update 2